OGŁASZAMY ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

OGŁASZAMY ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zapisy dzieci do przedszkola trwają do od 01.03.2018r. do 31.03.2018r. Kartę zapisu dziecka do przedszkola można pobrać ze strony internetowej w zakładce rekrutacja.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola zostaną opublikowane do dnia 10.04.2018r. Do dnia 20.04.2018r. rodzice ostatecznie potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do naszego przedszkola.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają deklaracje dalszego uczęszczania do Miejskiego Przedszkola Publicznego do dnia 29.02.2018 r. Deklaracje potwierdzone podpisem rodzica prosimy składać nauczycielom poszczególnych grup.