Zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W naszym przedszkolu dwa razy w tygodniu realizowane są zajęcia specjalistyczne :  logopedia , terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna. Ponadto na […]

Moc w białej kruszynie…

Moc w białej kruszynie…

MOC W BIAŁEJ KRUSZYNIE… …Skąd tyle mocy w kruszynie chleba opłatku białym z pszenicznych pól. Skąd tyle wiary, tyle świętości […]