Realizacja zajęć edukacyjnych

Interaktywny przedszkolak

Przyroda wokół przedszkolaków

Rytmika

Logopedia

Gimnastyka korekcyjna

Korekcyjno- kompensacyjne- percepcja wzrokowa, manualna i słuchowa