Oferta

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.

Dyrektor przedszkola: mgr Jolanta Niewiadoma
Gr. I Krasnoludki
– nauczyciel wychowawca :
mgr Anna Hamerska
mgr Paulina Janas
– pomoc wychowawcza:
Monika Pałka
Gr. II Motylki
nauczyciel wychowawca:
mgr Barbara Noworolnik
mgr Marta Sopata
– pomoc wychowawcza:
Anita Pełczak
Gr. III Elfy
– nauczyciel wychowawca:
mgr Karolina Baziak
mgr Paulina Janas
pomoc wychowawcza : Małgorzata Pietrzak
Gr. IV Biedronki
– nauczyciel wychowawca:
mgr Klaudia Kozielec
mgr Monika Ciesielka
Gr. V Skrzaty
-nauczyciel wychowawca:
mgr Małgorzata Botor
mgr Magdalena Zaborowska
Gr VI Pszczółki
– nauczyciel wychowawca :
mgr Marzena Słowik
mgr Alicja Łazarczyk
pomoc wychowawcza: Monika Jasiurkowska
Religia : mgr Adam Wójcik
Język angielski : mgr Klaudia Kozielec, mgr Marzena Słowik
Rewalidacja: mgr Marta Sopata, mgr Magdalena Zaborowska
Pedagog specjalny: mgr Magdalena Zaborowska, mgr Marta Sopata
Logopedia: mgr Jolanta Niewiadoma, mgr Anna Hamerska
Terapia pedagogiczna :mgr Klaudia Kozielec
Psycholog: mgr Sandra Tokarczyk
Sekretarz przedszkola: Małgorzata Pietrzak

 

Misją naszego przedszkola jest:

Wychowanie w duchu, miłości, szacunku i przywiązania do Naszej Małej Ojczyzny.

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i radosnej zabawy.

Kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów i wiary w możliwość osiągnięcia sukcesu. 

 

Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.

Nasze przedszkole uwzględnia potrzeby środowiska.

Rodzice są współautorami życia przedszkola.

Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i sprzętu zapewniającego bezpieczną i twórczą zabawę.

 

Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole stosując innowacyjne metody nauczania. Kształtowanie gotowości do nauki czytania zaczynamy już w grupie najmłodszej wykorzystując Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

I.RANEK- schodzenie się dzieci. 

6.30 – 8.20.  PRZED ŚNIADANIEM. rozmowy,  pogadanki , zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne zabawy dowolne w kącikach zainteresowań , kontakty  z rodzicami.

8.20- 8.30. PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA. Czynności samoobsługowe, higieniczne , pełnienie dyżurów , bezpieczne- właściwe korzystanie z toalety.

8.30-9.00 . SNIADANIE. Wyrabianie  nawyków kulturalnego  spożywania posiłków. Przekazywanie wiedzy o zdrowej żywności.

II. ZAJĘCIA EDUKACYJNE – realizacja założonych treści

9.00.- 10.00. ZAJĘCIA KIEROWANE realizowane w/ g wybranego programu w tym zabawy dydaktyczne.

10.00-11.15. Zabawy ruchowe, badawcze  na świeżym powietrzu , spacery , wycieczki, w tym gry sportowe, oraz  ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne  na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze.

Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką,/ muzyka , literatura, teatrzyki/ zabawy z językiem angielskim , religia w wybranych grupach.

11.15.-11.30.PZED OBIADEM.

Czynności samoobsługowe, , higieniczne, pełnienie dyżurów .

11.30-12.00. OBIAD. Wyrabianie nawyków właściwego zachowania przy stole  i zdrowego odżywiania.

 

III.ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE. Odpoczynek. Zabawy i zajęcia indywidualne, wyrównawcze, uzupełnianie  braków.

12.00- 12.30. Zabawy z językiem angielskim, religia.

12.30-13.00. Słuchanie muzyki, baki ,opowiadania nauczycielki.

13.00-13.45.Zabawy dowolne na sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Rozmowy i ćwiczenia utrwalające wiadomości, z zajęć edukacyjnych,  wspieranie  rozwoju  dzieci poprzez zabawy  artykulacyjne, oddechowe. Kształtowanie  percepcji słuchowej, wzrokowej  indywidualnie lub  grupowo. Doskonalenie sprawności manualnych i kreatywności poprzez wykonywanie w grupach prac plastycznych. Udział w zajęciach  tanecznych.

13.45- 14.00. PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU. Czynności samoobsługowe, higieniczne, pełnienie  dyżurów.

14.00 – 14.15. PODWIECZOREK. Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania przy stole i zasad zdrowego żywienia.

14.15-16.00 . Zabawy  dowolne, gry stolikowe, praca wyrównawcza,  prace porządkowe, rozmowy indywidualne  nauczyciela z dzieckiem, rozmowy  z rodzicami.

16.00- 17.30. Zabawy  dowolne w grupach łączonych- rozchodzenie się dzieci.