Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 

                                     

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie ” Na dobry początek”.

Szkolenie w ramach projektu ” Przedszkolaki Cyber Bystrzaki” .

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
 • EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE – CELE GŁÓWNE:poszerzanie świadomości ekologicznej; kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego; rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych; zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;

  kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;

  nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja” – CELE GŁÓWNE : przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom
  szkół podstawowych wiedzy na temat krajów znajdujących
  się w Europie,
  zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań
  dotyczących Europy, pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innychpaństw,integracja oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
 • Ogólnopolski Projekt Gramy zmysłami – CELE GŁÓWNE : innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci i młodzieży.

 • Z darami natury świat nie jest ponury  – CELE GŁÓWNE : kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.
 • Z KULTURĄ MI DO TWARZY – CELE GŁÓWNE: promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno, rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką, współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym, wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
 •  Z EKOLOGIĄ NA TY- CELE GŁÓWNE: Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności, pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego. Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków.
 • CO SŁONKO WIDZIAŁO – CELE GŁÓWNE PROJEKTU:

  – upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci; – uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną; – podtrzymywanie tradycji i kultury języka narodowego; – rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego różnorodnością; – rozwijanie zdolności poznawczych, wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia; – pobudzanie dzieci do podejmowania własnej aktywności twórczej, werbalnej, ruchowej, plastycznej, muzycznej; – wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych takich jak dobro, szacunek, pracowitość, uczynność, przyjaźń, koleżeńskość, bezinteresowność; – promowanie wrażliwości na piękno; – współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym; – kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu; – wyrabianie właściwego stosunku do otaczającego nas świata; – poznawanie świata przyrody poprzez obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, działanie;

 • OGÓLNOPOLSKI PROGRAM UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ – Głównym celem Programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji i podniesienia kompetencji miękkich dzieci takich jak rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności.
 • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT 20 MINUT DLA MATEMATYKI wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – Celem głównym projektu jest wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu  #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców.
 • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY –  Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
 • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY WYZWANIA TEODORA – Głównym celem  projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym działaniem.