Modernizacja Miejskiego Przedszkola publicznego w ramach realizacji projektu

W ramach realizacji projektu „ Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” w Miejskim Przedszkolu Publicznym w okresie wakacyjnym wykonano szereg prac modernizacyjnych:

– utworzono nowy oddział przedszkolny, sale logopedyczną, sale do zajęć gimnastyki korekcyjnej, toaletę do nowopowstałego oddziału przedszkolnego
– zmodernizowano korytarz, klatkę schodową, pomieszczenie szatni,
– doposażono pomieszczenia w pomoce edukacyjne, meble, sprzęt multimedialny, kuchnie w sprzęt gastronomiczny

 * korytarz

 * klatka schodowa

 * sala dydaktyczna

 * gabinet logopedyczny

 * sala do gimnastyki korekcyjnej