Utworzenie nowego oddziału

W roku szkolnym 2018/2019 utworzono nowy oddział przedszkolny- 20 dodatkowych miejsc.