Zajęcie edukacyjne pt.,,Oddychamy świeżym powietrzem” w ramach akcji dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza

Zajęcie edukacyjne pt.,,Oddychamy świeżym powietrzem” w ramach akcji dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza

 

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. ,, Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego- Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Uni Europejskiej.