Projekt innowacyjne przedszkole wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.