Moc w białej kruszynie…

Moc w białej kruszynie…

MOC W BIAŁEJ KRUSZYNIE…
…Skąd tyle mocy w kruszynie chleba
opłatku białym z pszenicznych pól.
Skąd tyle wiary, tyle świętości niesie opłatek w stroskany dom. Skąd ta nadzieja co z bieli płynie umacnia od lat rodzinną więz…?
Pogodnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt życzą dzieci i pracownicy Miejskiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy.