Organizacja pierwszych dni w przedszkolu.

Organizacja pierwszych dni w przedszkolu.

Szanowni Rodzice,

1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny.

Informujemy, że przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, czyli w tzw. reżimie sanitarnym.

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi i możliwościami organizacyjnymi naszego przedszkola 1 września 2020 r. do placówki mogą przybyć wszystkie dzieci przyjęte na rok szkolny 2020/2021 ( wyjątek stanowią dzieci przyjęte od późniejszych miesięcy w związku z nieukończonym 2.5 rokiem życia)
  2. Dzieci przyprowadzamy najpóźniej do godz. 9. 00 . Po tym czasie będzie dezynfekcja szatni i korytarzy.
  3. Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz pozostawiania rowerków, hulajnóg, itp. sprzętu.
  4. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązani są do zakrywania nosa i ust maseczką oraz dezynfekcji rąk a także do zachowania dystansu społecznego w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych rodziców i dzieci min1.5 m

5.Czas przebywania rodzica na terenie przedszkola powinien być ograniczony do minimum.

  1. W szatni przedszkola, wyznaczony pracownik będzie „przejmować” dzieci od rodziców, po uprzednim pomiarze temperatury.

Wyjątek stanowić będą nowo przyjęte przedszkolaki, z uwagi na konieczność ułatwienia im adaptacji w nowym dla nich środowisku.  Przez pierwsze 4 dni rodzic ( po uprzednim zmierzeniu temperatury) będzie mógł wejść i zaprowadzić dziecko do sali (bez możliwości wejścia) , z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem w odległości min 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem

7.W przedszkolu obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich.