Realizacja projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury. Moduł ,,Bezpieczeństwo”- Spotkanie z przedstawicielami: Policji, Straży Pożarnej, GP GOPR, Straży Miejskiej.

Realizacja projektu Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury. Moduł ,,Bezpieczeństwo”- Spotkanie z przedstawicielami: Policji, Straży Pożarnej, GP GOPR, Straży Miejskiej.