WIERSZE, CYTATY, ZŁOTE MYŚLI O DZIECIACH.

WIERSZE, CYTATY, ZŁOTE MYŚLI O DZIECIACH.

 

Wasze dzieci nie są waszymi dziećmi.

To synowie i córki życia,

powołane dla niego samego.

One nie są z was, lecz tylko przez was.

I mimo że są z wami ,

Nie należą do was.

Możecie je obdarzyć waszą miłością,

Ale nie waszymi myślami,

Bo one mają własne myśli.

Możecie ofiarować dom ich cialą

Ale nie dusza

Bo dusze ich mieszkają w domu jutra,

Którego nie możecie nawiedzić

Nawet w marzeniach.

Możecie starać się być jak one 

Ale nie usiłujcie wymóc na nich,

aby one były jak wy.

Bo życie nie postępuje wstecz,

Ani nie zwleka pozostając

przy dniu wczorajszym.

Jesteście jak cięciwy łuku,

przez które wasze dzieci

Wyrzucane są jak strzały żywe.

Wiersz z tomu ,,Prorok”
Kahil Gibran