Będziemy najlepszymi piłkarzami.

Będziemy najlepszymi piłkarzami.