Wycieczka do Muzeum Pienińskiego.

Wycieczka do Muzeum Pienińskiego.