WYNIKI REKRUTACJI

Informujemy , że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 zostały przyjęte.Terminy spotkań adaptacyjnych będą podane na początku maja. Listy dzieci z podziałem na grupy będą opublikowane w czerwcu. Nadal dysponujemy wolnymi miejscami. Zapraszamy.