Zabawa w dom

Zabawa w dom

Różnorodne sytuacje podczas zabaw tematycznych pobudzają dziecko do myślenia i mówienia. Wypowiadane głośno słowa, zdania pomagają w precyzowaniu myśli. Coraz częściej w kontaktach z uczestnikami zabawy dziecko musi wypowiadać się w sposób dla nich zrozumiały, a mowa staje się coraz bardziej logiczna i komunikatywna. Zabawy w role uczą zwrotów językowych (np. grzecznościowych), stosowania określonych słów adekwatnych do sytuacji.