Zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W naszym przedszkolu systematycznie prowadzone są zajęcia specjalistyczne z logopedii, terapii pedagogicznej,oligofrenopedagogiki i gimnastyki korekcyjnej. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Na bieżąco udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapewniamy opiekę dzieciom zdolnym i dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Prowadzimy atrakcyjne zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej z  rytmiki, języka angielskiego, religii. Ponadto oferujemy zajęcia edukacyjne i warsztaty z robotyki, teatru, edukacji przyrodniczej, muzycznej, ruchowej. Korzystamy z innowacyjnych programów autorskich: Program adaptacyjny – ,,Będę przedszkolakiem”, Program edukacji regionalnej – ,,Szczawnica – Moja Mała Ojczyzna”. W ciągu roku realizujemy wiele projektów w tym: Ogólnopolski projekt ,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, ,,Uczymy dzieci programować”, ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”.